LAITURIPAIKKOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT:

 

1.    PIKKU-VUOHISAAREN LAITURIT ON TARKOITETTU ENSISIJAISESTI KÖLIVENEILLE.

 

2.    VENEEN TULEE OLLA MERKITTY HPS:N REKISTERIIN, KATSASTETTU JA VAKUUTETTU.

       MIKÄLI NÄMÄ EHDOT EIVÄT TÄYTY 30.06. MENNESSÄ, MENETTÄÄ LAITURIPAIKKAOIKEUDEN.

 

3.    SEURA MÄÄRITTELEE VENEPAIKAT.

 

4.    SEURA VASTAA LAITUREIDEN JA POIJUJEN KUNNOSTA SEKÄ TURVALLISUUDESTA.

 

5.    VENEPAIKKAAN SISÄLTYY SÄHKÖN- JA VEDENKÄYTÖN OIKEUS. SÄHKÖ ON TARKOITETTU AKKUJEN

       LATAAMISEEN JA MUUHUN ENINTÄÄN PÄIVÄN/YÖN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN,

       EI ESIMERKIKSI LÄMMITTIMEN TAI KYLMIÖN YMS. JATKUVAAN KÄYTTÖÖN.

 

6.    VENEPAIKAN HALTIJA ON VASTUUSSA KAIKISTA LAITURILLE

       JA MUILLE VENEILLE AIHEUTTAMISTAAN VAHINGOISTA.

 

7.    VENEPAIKAN HALTIJA VASTAA SIITÄ, ETTÄ VENEESSÄ ON EHJÄT JA VAHVAT KIINNITYSKÖYDET.

       VENEEN KIINNITYS TULEE VARMISTAA NIIN, ETTÄ VENE PYSYY SUORASSA LINJASSA POIJUN

       JA LAITURIN VÄLISSÄ. LAITURINPUOLEN KÖYSISSÄ TULEE OLLA JOUSTIMET.

       VENEEN MOLEMMILLA PUOLILLA ON OLTAVA OIKEAN KOKOISET LEPUUTTAJAT,

       VÄHINTÄÄN KOLME PUOLELLAAN.

 

8.    VENEPAIKALLA ON TALKOOVELVOITE, JOSTA SEURA PÄÄTTÄÄ TARPEEN MUKAAN VUOSITTAIN.

       MIKÄLI VENEPAIKAN HALTIJA TAI HÄNEN SIJAISENSA EI VOI OSALLISTUA TALKOISIIN,

       VENEPAIKAN HALTIJA VOI KORVATA SEN 30 €:N TALKOOMAKSULLA.

 

9.    VENEPAIKAN HALTIJA SUORITTAA KUNKIN VENEILYKAUDEN LAITURIMAKSUN ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ

       JA HYVÄKSYY SAMALLA NÄMÄ SÄÄNNÖT.

 

10.   VENEPAIKKOJEN LEVEYS ON JOKO ALLE KOLME METRIÄ TAI YLI.

        LAITURIMAKSU MÄÄRÄYTYY LEVEYDEN PERUSTEELLA.

 

11.   SEURA NIMEÄÄ LAITURIVASTAAVAN, JOKA TOIMII YHDYSHENKILÖNÄ.

        VENEPAIKAN HALTIJAN ON ILMOITETTAVA LAITURIVASTAAVALLE

        KAIKISTA LAITUREILLA HAVAITSEMISTAAN PUUTTEISTA JA VIRHEISTÄ.

 

12.   SEURALLA ON OIKEUS MUUTTAA TAI TÄYDENTÄÄ NÄITÄ SÄÄNTÖJÄ TARVITTAESSA.

 

Haminassa, 23.4.2010

HAMINAN PURSISEURA
Hallitus